Onderhoud Daken

Onderhoud uitvoeren op platte daken

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat jaarlijks onderhoud op daken een belangrijk aspect van het beheren is.

Ieder dak heeft onderhoud nodig, meestal wordt dat onderhoud jaarlijks 1 tot 2 keer uitgevoerd.            het verlengen van de levensduur en het vroegtijdig signaleren van mankementen waardoor de kans op vervolgschade wordt weggenomen vergroot u hiermee.

Door planmatig onderhoud uit te voeren voorkomt u onnodige lekkages door verstoppingen en heeft u een duidelijk beeld over de kwaliteit van de dakbedekkingsconstructie.

Om de functionaliteit van de dakbedekking  te bepalen, wordt aan de hand van een jaarlijkse visuele inspectie in combinatie met een levensduurrapport van de desbetreffende  bedekking de verwachte levensduur bepaald. De dakbedekking wordt beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar.

Technische staat

De beoordeling van de staat van het dak heeft betrekking op drie zaken:

  1. De kwaliteit van de dakbedekking hierbij wordt bekeken of er in de dakhuid en de overige detaillering en afsluitingen gebreken zijn geconstateerd.
  2. Het verouderingsproces.
  3. de waterhuishouding

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Lekkages verhelpen en voorkomen

De juiste analyses bij lekkages

Bij daklekkages is een grondige dakinspectie vaak noodzakelijk. Wordt de juiste analyse niet gemaakt dan zal later blijken dat er tal van werkzaamheden zijn uitgevoerd terwijl de lekkage niet is verholpen.

Lekkages worden meestal opgemerkt tijdens hevige regenbuien of winterse omstandigheden. Lekkages moeten snel verholpen worden, maar nog beter uiteraard is om ze te voorkomen. Zodra u een lekkage ontdekt, is het kwaad vaak al geschied er ontstaat dan waterschade.

Om lekkages en schade te voorkomen raden wij u aan om regelmatig uw dak te onderhouden.

Bij Eco daktechniek zijn wij expert op dit gebied en wij zorgen er graag voor dat u niet voor nare situaties staat betreft uw dak.

Dekking waterschade

Waterschade wordt door de verzekering gedekt, maar…

dit is alleen het geval als de lekkage niet uw eigen schuld is! U zult begrijpen dat als bovenstaande van toepassing is dit niet het geval is. Ook hier gaat op: voorkomen is beter dan genezen.

Dus: als u nu in de herfst de dakgoten en afvoeren niet hebt schoongemaakt. Is dit misschien alsnog het moment?

Chat openen
Hulp nodig ?
Heeft u een vraag ?

Stel hem hier aan een van onze medewerkers !